Kiểm tra thực tế Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

So với đợt kiểm tra vào tháng 9/2018, Công ty đã ký thêm được 03 Hợp đồng bao tiêu sản phẩm; sản xuất thêm loại thuốc Uloxoric thuộc nhóm dược lý ức chế sản sinh acid uric, chống bệnh gút. Từ khi đi vào sản xuất (tháng 02/2018) cho đến thời điểm hiện tại, Nhà máy đã sản xuất được 5.068.669 viên thuộc 16 nhóm thuốc.

Tính đến cuối năm 2018, Công ty đã sản xuất được 3.306.189 viên thuốc (trên tổng số 6.156.800 viên theo hợp đồng cung cấp với đối tác), đạt 49,3% hợp đồng. Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty (bao gồm cả hoạt động thương mại) đạt 52 tỷ đồng.

Đối với 03 tháng đầu năm 2019, Công ty đã sản xuất được 1.762.480 viên thuốc, tổng doanh thu năm 2018 của Công ty (bao gồm cả hoạt động thương mại) đạt 15 tỷ đồng.

Chuyên viên của Quỹ trao đổi với nhân viên kế toán của Công ty về tình hình sản lượng, doanh thu năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019

Phòng nghiên cứu, phát triển

Dây chuyền bao phim đang hoạt động

Máy dập viên đang hoạt động

Nhân viên đang kiểm tra chất lượng viên thuốc

Kho thuốc của Nhà máy

 

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Nghiệp vụ