Kiểm tra thực tế Khu dịch vụ trải nghiệm Tam Giang Lagoon.

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án và tài sản bảo đảm đối với Dự án Khu dịch vụ trải nghiệm Tam Giang Lagoon, các Chuyên viên của Quỹ đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án. Qua kiểm tra, tình hình kinh doanh của công ty đang hoạt động tốt,  số lượng lao động của dự án tại thời điểm kiểm tra có khoảng 12 người. Các hạng mục khác chính của dự án như Nhà chồ (Tam Giang đài tả, Tam Giang đài hữu),  nhà bếp, cổng, nhà trưng bày, bến thuyền vẫn đang hoạt động tốt để phục vụ du khách.

Theo báo cáo của công ty, hiện tại đang vào mùa nắng nóng nên lượng khách đến với dịch vụ của dự án là khá đông. Khách tham gia dự án thường đi các Tour du lịch sáng Thủy Biều, chiều Tam Giang và thường đến với dự án vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tối.

Khu vực nhà hàng và nhà trưng bày

 

Khu vực bếp và nhà vệ sinh

Khu vực cổng và bến thuyền

Khu vực nhà chồ

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ