Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đánh giá công tác 07 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2019

Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quỹ) tiến hành họp Phiên họp tháng 09/2019 với sự có mặt 04/04 thành viên dưới sự chủ trì của Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Tham dự phiên họp còn có Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ; Ban giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận nghiệp vụ liên quan của Quỹ.

Ông Lê Quang Minh - Giám đốc Quỹ báo cáo sơ kết hoạt động 07 tháng đầu năm, Kế hoạch 05 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung liên quan tại phiên họp

 Hội đồng quản lý tập trung thảo luận, cho ý kiến về:

- Sửa đổi, bổ sung một số Quy chế, quy định phù hợp thực tiễn, pháp lý;

- Thống nhất báo cáo đánh giá hoạt động 07 tháng đầu năm và Kế hoạch 05 tháng cuối năm;

- Xem xét phê duyệt chủ trương cho vay một số Dự án theo thẩm quyền;

- Cho ý kiến tiếp tục triển khai một số Dự án đầu tư trực tiếp cho giai đoạn tiếp theo; Đối với đẩy mạnh các dự án đầu tư trực tiếp khác: giao Giám đốc Quỹ tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu để đề xuất HĐQL xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

- Ngoài ra, HĐQL Quỹ cũng đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung khác theo đề xuất của Ban điều hành. 

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành, kết luận cuộc họp

 

Dương Nguyễn Xuân Trang - P.KHTĐ