Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây tại cơ quan hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh

Thực hiện kế hoạch hoạt động 2019 của Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời nâng cao ý thức và phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp, an toàn. Sáng ngày 06/10 các đoàn viên thanh niên của Quỹ đã tham gia trồng cây xanh trong khu vực cơ quan, tạo không gian làm việc xanh-sạch- sáng.

 

Một số hình ảnh tại buổi trồng cây

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Tín dụng