Kiểm tra thực tế Nhà máy ấp nở trứng gia cầm

Tình hình ấp nở trứng gia cầm được tiến hành theo đúng kế hoạch Dự án. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang xuất gà giống (Công ty xuất gà giống định kỳ vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần), phiên này gồm khoảng 35.000 con, tỷ lệ ấp nở thành công trung bình là 90%. Gà giống được xuất, vận chuyển đến nơi phân phối thuận lợi (Thanh Hóa, Huế và Quảng Nam).

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực tế dự án:

      

Khu vực bên ngoài nhà xưởng

       

Bên trong nhà xưởng. Phiên gà mới được ấp nở xong gồm 35.000 con, chuẩn bị vận chuyển đến nơi phân phối

      

            Máy tiêm vắc xin tự động cho gà con                     Khu vực nhà ở công nhân, căn tin

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Tín dụng