Phát huy giá trị văn hóa Huế để phát triển bền vững

Đầu tư, quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa là việc làm thường xuyên của tỉnh trong thời gian qua. Thừa Thiên Huế luôn khẳng định giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế là nền tảng để phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, để Cố đô Huế phát triển nhanh, bền vững từ thế mạnh và đặc trưng riêng có.

Phát triển rừng trồng bản địa và trồng cây dược liệu

Tập đoàn Royal Caribbean sẽ đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển du lịch tàu biển

Tuổi trẻ chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng

Tập trung nguồn lực để giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia