Tín dụng tăng trưởng cao cùng với sự phục hồi của nền kinh tế

Đến ngày 09/6/2022, tín dụng tăng trưởng 8,15% so với cuối năm 2021 và tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Nhờ đó, đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, tạo đà phục hồi các chỉ số vĩ mô, từ đó giúp nền kinh tế dần khôi phục và tăng trưởng.

Vì sao ngân hàng cần duy trì cơ chế 'room tín dụng'?

WB: Kinh tế Việt Nam đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Những vấn đề đặt ra

Tăng 9 bậc, Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực về minh bạch ngân sách