Nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh, bền vững

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chứng tỏ quan điểm điều hành của NHNN rất nhất quán với quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là điều hành chính sách tiền tệ tín dụng luôn bám vào thị trường, trợ lực kịp thời những khó khăn của thị trường, vừa đào thải những cái yếu kém, vừa đẩy mạnh nhân rộng mô hình cách làm hay, những thế mạnh của nền kinh tế.

Doanh nghiệp OCOP miền Trung nỗ lực vượt “bão COVID-19”, phục hồi sản xuất

Cần hỗ trợ nhiều hơn cho tín dụng xanh

Một sổ đỏ có thể thế chấp tại nhiều Ngân hàng hay không?

Tỷ lệ an toàn vốn - nền tảng cho hoạt động Ngân hàng