Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022

Sáng ngày 30/11/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan.

Công bố 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường

Ra mắt phiên bản mới “Tra cứu thông tin quy hoạch” trên Hue-S

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án trên địa bàn

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sản phẩm OCOP lên môi trường số

Việc thích ứng thương mại điện tử trong kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khu vực Đà Nẵng nói riêng và miền Trung - Tây Nguyên là yêu cầu cấp thiết dù còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn về nhân lực, quy trình, kinh nghiệm bán hàng…

Ngân hàng nỗ lực tạo dư địa hỗ trợ khách hàng

Đảm bảo an toàn thanh khoản

Sửa Luật Đấu thầu để nâng cao hiệu quả trong lựa chọn nhà thầu và quản lý, sử dụng vốn

Quyết tâm đưa vốn ưu đãi tới doanh nghiệp