Quyết liệt hơn với xử lý nợ xấu

Các bên liên quan phải rốt ráo thực hiện giúp các ngân hàng sớm thu hồi nợ như cơ quan an ninh địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu giữ, các tòa án áp dụng thủ tục ngắn gọn; sớm thành lập thị trường mua bán nợ và có cơ quan cầm chịch vận hành thị trường này.

Cần nắm chặt tay nhau trở thành một mạng lưới

TS. Cấn Văn Lực: Nếu không có phương án phòng vệ năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sẽ 'mất trắng' khi mưa bão

Thủ tướng: Không được để nhân dân màn trời chiếu đất, đói rét

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo